Banská Štiavnica je malé ale čarovné mesto, ktoré sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
Pozrite si mapu | Zistite viac

Poloha

Výhodou Banskej Štiavnice je jej ľahká dopravná dostupnosť z 20 kilometrov vzdialenej rýchlostnej cesty R1 (výjazd Žarnovica v smere od Nitry alebo výjazd Hronská Breznica od Banskej Bystrice).

Krátko z histórie

Mesto bolo už od pradávna späté s baníctvom a mnohými bohatými náleziskami drahých kovov. Nikto si už poriadne nepamätal kedy to všetko presne začalo, ale o jašteričkách, čo dali Banskej Štiavnici do vienka jej bohatstvo a nehynúcu slávu si povrávali už malé deti a ukazovali na mestský erb, kde sa na slnku skveli dve, jedna zlatá a druhá strieborná.

Historické pamiatky

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V historickom centre mesta sa nachádzajú mnohé umelecko – historické pamiatky: Starý Zámok, radnica zo 14. stor., neskoro gotický kostol sv. Kataríny, Námestie sv. Trojice, Kammerhof (múzeum baníctva) či mnohé renesančné meštianske domy. Dominantami mesta sú Nový Zámok, renesančno–baroková budova Klopačky, románska bazilika Nanebovzatia Panny Márie a súbor sakrálnych budov Kalvárie, ktorá patrí medzi najväčšie v Strednej Európe.

Súčasnosť

Banská Štiavnica je v súčasnosti kultúrnym centrom Štiavnických vrchov. Každoročne druhý týždeň v septembri sa v meste konajú Salamandrové dni s bohatým sprievodným programom plným hudby a zábavy a neodmysliteľným jarmokom. Názov salamandrového sprievodu je odvodený od pohybu salamandry škvrnitej. Napodobňujúc jej pomalý pohyb prechádza sprievod z jednej strany ulice na druhú, čo pri osvetľovaní dobovými svietidlami vytvára po zotmení pôsobivé divadlo. V sprievode sa pohybuje 580 postáv, ktoré znázorňujú hlavne prácu a život obyvateľov mesta. Od roku 2008 získavajú Salamandrové dni nový rozmer, menia sa na malý mestský festival s hudbou rôznych žánrov, akciami pre deti (divadlá, sokoliari, animačné programy, modelári, šermiari atď.), výstavami, samotným sprievodom, trhmi a ďalším programom. Medzi iné významné kultúrne podujatia konané v Banskej Štiavnici patrí napr. letný jazzový festival Jazznica.